Przewodniki do praktyk

Studia stacjonarne 

Praktyka zawodowa - studia I stopnia III rok

rolnictwo

ogrodnictwo  

ochrona środowiska

architektura krajobrazu

technika rolnicza i leśna

gospodarka przestrzenna

gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

odnawialne źródła energii

Praktyka zawodowa - studia II stopnia

rolnictwo

ochrona środowiska

architekura krajobrazu

ogrodnictwo

gospodarka przestrzenna

 

Studia niestacjonarne

Praktyka zawodowa - studia I stopnia III rok

ochrona środowiska

rolnictwo 

ogrodnictwo

technika rolnicza i leśna

Praktyka zawodowa - studia I stopnia IV rok

technika rolnicza i leśna

Praktyka zawodowa - studia II stopnia

rolnictwo

ochrona środowiska

architektura krajobrazu