Agroekologów

Opiekun: dr inż. Stanisław Pużyński

Jednostka: Katedra Agronomii, ul. Papieża Pawła VI 3

Kontakt: 91 449 6298; e-mail: stanislaw.puzynski@zut.edu.pl