Wybory 2016÷2020

Uchwały i komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016÷2020. Więcej    

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza na kadencję 2016÷2020:

Dr hab. inż. Marek Śnieg - przewodniczący  
Dr hab. inż. Danuta Kulpa - wiceprzewodnicząca
Mgr inż. Anna Buchwał - sekretarz  
Dr hab. Lilla Mielnik  
Dr hab. Marek Podlasiński
Mgr inż. Damian Pizoń - przedstawiciel doktorantów
Anna Borowska - przedstawicielka studentów

Uchwała nr 598 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie z 06.11.2015 r. w sprawie powołania  Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016÷2020 (DOC, 26 KB)  

Uchwała nr 613 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie z 11.12.2015 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącej i sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016÷2020 (DOC, 28 KB)  

Uchwała nr 617 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie z 15.01.2016 r. w sprawie określenia przez Radę Wydziału KŚiR liczby elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016÷2020 oraz zasady podziału mandatów na poszczególne grupy pracownicze (DOC, 34 KB)  

Uchwała nr 633 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie z 26.02.2016 r. zmieniająca uchwałę nr 617 Rady Wydziału KŚiR ZUT w Szczecinie z 15 stycznia 2016 r. w sprawie określenia przez Radę Wydziału KŚiR liczby elektorów Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016-2020 oraz zasady podziału mandatów na poszczególne grupy pracownicze (DOC, 36 KB)  

Uchwała nr 618 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie z 15.01.2016 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Wydziału KŚiR podziału liczby mandatów w Radzie WKŚiR na kadencję 2016÷2020 (DOC, 25 KB)   

 

 Kalendarz wyborczy (PDF, 568 KB)

 

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

 • Komunikat nr 2 - zebrania wyborcze/wybory poświęcone wyborowi elektorów/delegatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Komunikat (PDF, 422 KB)  
 • Komunikat nr 3 - lista wybranych elektorów do UKE z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz lista wybranych delegatów na zebranie uczelniane wybierające elektorów do UKE z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickim.  Komunikat (PDF, 306 KB)    
 • Komunikat nr 4 - terminarz wyborów na elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów (dotyczy wszystkich grup pracowniczych). Komunikat (PDF, 417 KB)    
 • Komunikat nr 5 - listy kandydatów na elektora do Wydziałowego Kolegium Elektorów (dotyczy wszystkich grup pracowniczych). Komunikat (PDF, 308 KB)  
 • Komunikat nr 6 - drugi termin wyborów do Wydziałowego Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami  akademickimi. Komunikat (DOC, 50 KB)    
 • Komunikat nr 7 - listy wybranych elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016÷2020. Komunikat (PDF, 318 KB)  
 • Komunikat nr 8 - zmiana kalendarza wyborczego. Komunikat (PDF, 1.0 MB)  
 • Komunikat nr 9 - wybory dziekana. Komunikat (PDF, 466 KB) + karta zgłoszenia (DOC, 28 KB) + oświadczenie (DOC, 31 KB)  
 • Komunikat nr 10 - lista wybranych elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów na kadencję 2016÷2020 z grupy doktorantów oraz studentów.  Komunikat (PDF, 78 KB)   
 • Komunikat nr 11 - lista kandydatów na dziekana WKŚiR na kadencję 2016÷2020. Komunikat (PDF, 277 KB)  
 • Komunikat nr 12 - wybory prodziekanów. Komunikat (PDF, 468 KB) + karta zgłoszenia (DOC, 25 KB) + oświadczenie (DOC, 27 KB)  
 • Komunikat nr 13 - wyniki z wyborów dziekana. Komunikat (PDF, 344 KB)  
 • Komunikat nr 14 - lista kandydatów na prodziekanów WKŚiR na kadencję 2016÷2020. Komunikat (PDF, 310 KB)   
 • Komunikat nr 15 - wybory delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu.  Komunikat (PDF, 531 KB) + karta zgłoszenia z grupy pozostałych nauczycieli (DOC, 25 KB) + zgoda na kandydowanie z grupy pozostałych nauczycieli (DOC, 28 KB) + karta zgłoszenia z grupy pracowników niebędących nauczycielami (DOC, 27 KB) + zgoda na kandydowanie z grupy pracowników niebędących nauczycielami (DOC, 28 KB)  
 • Komunikat nr 16 - wyniki z wyborów prodziekanów. Komunikat (PDF, 340 KB)  
 • Komunikat nr 17 - kandydaci na delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu. Komunikat (PDF, 332 KB)  
 • Komunikat nr 18 - lista wybranych delegatów na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu. Komunikat (PDF, 296 KB)  
 • Komunikat nr 19 - wybory przedstawicieli do Senatu z grupy profesorów i doktorów habilitowanych. Komunikat (PDF, 583 KB) + karta zgłoszenia (DOC, 24 KB) + zgoda na kandydowanie (DOC, 27 KB)  
 • Komunikat nr 20 - wybory przedstawicieli do Rady Wydziału KŚiR.  Komunikat (PDF, 404 KB) + karta zgłoszenia (DOC, 54 KB) + oświadczenie (DOC, 54 KB)  
 • Komunikat nr 21 - kandydaci na: przedstawicieli do Senatu z grupy profesorów i doktorów habilitowanych, członków Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, na członków Rady Wydziału z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickim.  Komunikat (PDF, 335 KB)  
 • Komunikat nr 22 - lista wybranych członków Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Komunikat (PDF, 271 KB)  
 • Komunikat nr 23 - lista wybranych Senatorów z grupy profesorów i doktorów habilitowanych. Komunikat (PDF, 236 KB)  

 

 Protokoły Wydziałowej Komisji Wyborczej